ủ tê không ảnh hưởng màu mực

  • Ủ tê nước là gì ? Ủ tê nước loại nào trong xăm không làm ảnh hưởng tới màu mực ?

    Ủ tê nước là gì ? Ủ tê nước loại nào trong xăm không làm ảnh hưởng tới màu mực ?

    Việc ủ tê khi xăm hình hoặc làm đẹp thẩm mỹ có thể giúp bạn giảm thiểu đau đớn từ 70% - 80% nhưng ngược lại khả năng hấp thụ màu của da khi xăm hình cũng sẽ giảm đi từ 20 - 30%. Một loại ủ tê có tác dụng giảm đau tại chỗ và không làm ảnh hưởng tới màu mực xăm đó là ủ tê nước. Vậy ủ tê nước là gì và loại nào trong xăm không làm ảnh hưởng tới màu mực ? Nào cùng khám phá ngay:

Facebook Messenger