sáp khắc PCD

  • Sự khác biệt giữa mực xăm và mực khắc lông mày là gì ?

    Sự khác biệt giữa mực xăm và mực khắc lông mày là gì ?

    Nhiều người đi thẩm mỹ lông mày thường không hiểu tại sao trường hợp của mình lại phải dùng mực xăm hay sáp khắc. Nếu họ muốn sử dụng mực khắc thay mực xăm cho chân mày thẩm mỹ hoặc ngược lại thì có được không? Tại sao? Phân tích sau từ Thế giới phun thêu sẽ giúp bạn nhìn rõ sự khác biệt này:

Facebook Messenger