phun mí hỏng

  • Phun mí bị hỏng phải làm sao ?

    Phun mí bị hỏng phải làm sao ?

    Muốn đẹp hơn mới đi phun mí thế mà giờ bị hỏng, nguyên nhân do đâu chứ và phải làm gì để khắc phục bây giờ hả mọi người ?

Facebook Messenger