dưỡng sau xăm Coco

  • Sau khi phun môi nên ăn gì bôi gì ?

    Sau khi phun môi nên ăn gì bôi gì ?

    Đây là thắc mắc nhiều nhất của chị em sau khi phun xăm môi. Nếu bạn lần đầu tiên đi phun xăm môi thì đây sẽ là những kinh nghiệm hết sức thiết thực dành cho bạn.

Facebook Messenger