dễ sử dụng với đầu bút siêu nhỏ và đều giúp cho đường đi chính xác và không tạo ra các đường đi dư thừa.

Facebook Messenger