Mực tập xăm dành cho người mới bắt đầu

Liên hệ

Sử dụng trên miếng da tập xăm – dành cho các bạn mới học nghề xăm, giúp các bạn làm quen, có được trải nghiệm tốt trong khi thực hành.